Wat

Hoe bereiken we als cultuursector meer publiek?
En meer divers publiek?
Hoe ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen?
En hoe vergroten we ons maatschappelijk draagvlak?

Het zijn urgente vraagstukken waarop de antwoorden gezocht moeten worden in nieuwe manieren van denken én doen, in frisse ideeën en slimme toepassingen van nieuwe technologieën, in ondernemende mensen die met deze ideeën impact kunnen genereren.

Start-ups leveren een belangrijke bijdrage aan het vinden van deze antwoorden. Ze zorgen voor dynamiek en innovatie. Ze testen nieuwe modellen en boren nieuwe markten aan. Ze dagen de gevestigde orde uit om in beweging te komen en stimuleren samenwerking.

Waarom Art-up?

Momenteel ontbreekt het aan ondersteuning, begeleiding en representatie voor start-ups in de cultuursector. Sommige initiatieven redden het op eigen kracht, maar te veel goede initiatieven komen niet van de grond of vinden een vroegtijdig einde door gebrek aan financiering, aansluiting of ondersteuning. Een ‘natuurlijke selectie’ waarbij alleen de kansrijke initiatieven het halen, is gezond. Maar als zelfs deze vaak vroegtijdig de hoop opgeven, is er iets mis. En is het tijd voor actie.

Wat doen we?

Art-up ontwikkelt momenteen een incubator voor culturele start-ups, die in 2019 van start gaat.
Daarnaast oraganiseren we events met en voor start-ups die actief zijn of willen worden in de cultuursector.
En we zijn doorlopend in gesprek met overheden, fondsen en het culturele veld om meer draagvlak te creëren voor start-ups in cultuur.