What’s your problem?!

What’s your problem?!

What’s your problem?!

door Anne Houwing

Buiten was het 30 graden, binnen vormden twee kannen koffie, een krat bier en een stapel post-its het decor voor het tweede Art-up event. Na een enthousiast ontvangen eerste event – waarin het netwerk van culturele start-ups elkaar al speeddatend leerde kennen – verlegden we tijdens dit tweede event de focus van de kennismaking naar de inhoud.

In een interactieve sessie loodste Terry Brochard van Theaterbeleving (ook onderdeel van het netwerk) de deelnemers in drie stappen naar het antwoord op de vraag What’s your problem? Doel van de sessie was om nu eens voorbij de waan van de dag te kijken en te focussen op de echt belangrijke vragen waar we als culturele start-ups voor staan. Hoe zet ik volgende stappen met mijn organisatie? Welke keuzes maak ik? Wat geef ik prioriteit? En wat heb ik daarbij eigenlijk nodig?

Na een eerste ronde waarin de deelnemers elkaar in tweetallen interviewden, volgde een ronde waarin de duo’s de verzamelde onderwerpen rangschikten op thema. In een finale derde ronde werden de thema’s geclusterd in zeven categorieën waarover het netwerk gezamenlijk met elkaar in gesprek gingen. Net als tijdens het eerste event viel ook nu weer op dat er grote overlap zit in de werkpraktijken van de deelnemers, dat ze elkaar veel kunnen leren, en dat er een enorme bereidheid is tot het delen van kennis en het verenigen van krachten. Belangrijkste thema’s die naar voren kwamen waren groei en financiering, partnerschappen en techniek.

 

Groei en financiering
Het product is gelanceerd, de eerste kinderziektes zijn eruit, de organisatie kan zichzelf redelijk bedruipen, maar dan begint het pas. Doorontwikkelen kost tijd en geld, middelen die vrijwel nooit uit de reguliere exploitatie gehaald kunnen worden en elders moet worden gevonden. En juist dat blijkt voor culturele start-ups nog niet zo eenvoudig. Belangrijke oorzaak van dit probleem is het niemandsland waar culturele start-ups zich bevinden: cultuurfondsen bieden doorgaans geen ruimte om te investeren in doorontwikkeling, private investeerders vinden de cultuursector niet rendabel genoeg en voor meer ideëel gedreven investeerders is de sector nog onontgonnen terrein.

 

Partnerschappen

De bron van de meeste deelnemende initiatieven ligt in het zien van een kans: een doelgroep die de cultuursector nog niet bedient, technologie waar nog niet of niet voldoende gebruik van wordt gemaakt, of een verdienmethode die nog niet wordt benut. Culturele start-ups stappen in deze gaten met nieuw producten. Veelal in de vorm van online platforms waarin product en markt, maker en afnemer op vernieuwende wijzes aan elkaar worden verbonden. Goed nieuws voor de sector zou je denken!

Toch blijkt het voor veel start-ups bijzonder lastig om culturele instellingen aan hun zijde te krijgen. Instellingen stellen zich afwachtend op en willen zich vaak pas aansluiten als een product bewezen succesvol is. Toch lijkt er geen sprake van onwil, veel eerder is er sprake van een verschil in taal, cultuur en een niet gedeeld gevoel van urgentie.

 

Techniek

In house ontwikkelen of uitbesteden? Low budget beginnen, of bij de start fors investeren? Wix, open source, modulair? Het zijn zomaar wat termen die de revue passeerden in een gesprek dat nog uren had kunnen duren. Techniek blijkt een complex onderwerp en een duur onderdeel voor veel culturele start-ups. Maar techniek kan ook een zegen zijn. Een uniek concept dat technisch goed is ontwikkeld kan bijvoorbeeld in de vorm van buitenlandse liceseringen buitengewoon lucratief zijn.
Belangrijkste conclusies op dit onderwerp zijn dat veel culturele start-ups staan of vallen bij goede techniek en dat daar nog lang niet altijd voldoende kennis, kunde en middelen voor in huis zijn. En dat er kansen liggen om kosten te drukken en sneller te ontwikkelen door gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van techniek. Ook het feit dat er nog relatief weinig kruisbestuiving is tussen de cultuursector en de wereld van digitale techniek, lijkt een gemiste kans.

 

Een hele rits vragen en inzichten rijker verliet netwerk die bewuste zomeravond het pand van De School in Amsterdams. Next event: de antwoorden.

 


 

OVER ART-UP

 

Hoe bereiken we als cultuursector meer publiek? En meer divers publiek? Hoe ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen? En hoe vergroten we ons maatschappelijk draagvlak?

 

Het zijn urgente vraagstukken waarop de antwoorden gezocht moeten worden in nieuwe manieren van denken én doen, in frisse ideeën en slimme toepassingen van nieuwe technologieën, in ondernemende mensen die met deze ideeën impact kunnen genereren. Culturele start-ups leveren een belangrijke bijdrage aan het vinden van deze antwoorden. Ze zorgen voor dynamiek en innovatie. Ze testen nieuwe modellen en boren nieuwe markten aan. Ze dagen de gevestigde orde uit om in beweging te komen en stimuleren samenwerking.

 

Momenteel ontbreekt het aan ondersteuning, begeleiding en representatie voor start-ups in de cultuursector. Sommige initiatieven redden het op eigen kracht, maar te veel goede initiatieven komen niet van de grond of vinden een vroegtijdig einde door gebrek aan financiering, aansluiting of ondersteuning. Een ‘natuurlijke selectie’ waarbij alleen de kansrijke initiatieven het halen, is gezond. Maar als zelfs deze vaak vroegtijdig de hoop opgeven, is er iets mis. 

 

Art-up stapt in dit gat en ontwikkelt momenteel een incubator voor culturele start-ups, die begin 2020 van start gaat. Daarnaast organiseert Art-up events met en voor start-ups die actief zijn of willen worden in de cultuursector.

 

Art-up is een initiatief van Jon Heemsbergen en Anne Houwing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post navigation